Nr 21 Modafinil, zonder dipjes de dag door

In Amerika wordt modafinil ook voorgeschreven aan medewerkers die in ploegdiensten werken en op onregelmatige basis nachtdiensten draaien. Daarnaast gebruikte het Amerikaanse leger dit middel om piloten van gevechtsvliegtuigen langer scherp te houden. Van werknemers die regelmatig nachtdiensten hebben, heeft 5 tot 10 klachten van overmatige slaperigheid tijdens de nachtdienst en insomnia overdag, die voldoen aan de criteria van een primaire slaapstoornis. Het aanbieden van incentives voor het schrijven van een review is in strijd met onze richtlijnen. Ook zorgen we ervoor dat alle reviews worden gepubliceerdzonder mogelijkheid tot moderatie of censuur..

Van Piracetam ben ik nog niet helemaal zeker of het werkt, aangezien je geen veranderingen voelt in je mentale staat. U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. 16.4 Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de betreffende goederen. 16.2 Leverancier is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Leverancier.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

De reviewers van het Trimbos-instituut beoordeelden de kwaliteit en inhoud van de aldus verkregen literatuur en verwerkten deze in evidencetabellen, beschrijvingen van de wetenschappelijke onderbouwing en wetenschappelijke (gewogen) conclusies. Leden van de richtlijnwerkgroep gingen op basis van de gevonden literatuur met elkaar in discussie over overige overwegingen en aanbevelingen. De werkgroepleden schreven samen met het technisch team van het Trimbos-instituut de conceptrichtlijntekst, die ter becommentariëring openbaar werd gemaakt.

“Voor zover wij weten zijn onze klanten voornamelijk mensen met veeleisende banen die voor langere periodes wakker moeten blijven en meer nodig hebben dan een kop koffie.” Het is niet volledig bekend hoe modafinil precies aan zijn wakkerheid-bevorderende werking komt, al zijn de basismechanismen goed in kaart gebracht. Andere medicijnen die gebruikt worden tegen narcolepsie klachten, zoalsRitalin, Concerta en dexamfetamine, werken net een beetje anders dan modafinil. In Nederland mag modafinil alleen op doktersrecept gebruikt worden, maar toch wordt het steeds vaker gebruikt als prestatieverhogend middel door studenten en anderen die hun cognitieve prestaties willen verbeteren. Hoewel er nog steeds discussie is over hoe effectief smartdrugs zijn, lijkt modafinil hierop een uitzondering te zijn volgens onderzoekers van Harvard en Oxford.

Onder welke namen is modafinil verkrijgbaar?

Ook zorgt modafinil ervoor dat de aanwezigheid van de neurotransmitter GABA wordt geremd. GABA houdt de hersenen in balans en remt overactieve hersengebieden af. Artsen schrijven het middel voor bij extreme slaperigheid overdag, zoals bij narcolepsie. Het werkt echter niet tegen de spierverslapping of spierverlamming die gepaard gaat met deze aandoening.

Modafinil kan mogelijk een geestelijke verslaving veroorzaken, waarbij gebruikers op een bepaald moment denken dat ze niet meer goed kunnen presteren zonder het middel. Modafinil lijkt echter geen lichamelijke verslaving te veroorzaken en er zal daarmee ook geen gewenning ontstaan. Je lichaam heeft dus niet steeds meer van de stof nodig om dezelfde effecten te voelen. Ook zullen er geen ontwenningsverschijnselen optreden wanneer het gebruik ervan na langere tijd wordt onderbroken. Modafinil is een ‘smart drug’ die eigenlijk bedoeld is voor patiënten die lijden aan narcolepsie, een slaapziekte.

Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn voorwaarden verbonden. De bijwerkingen kunnen ernstig zijn, zegt Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Hij maakt zich zorgen over de opmars van modafinil als smartdrug. Hij wijst op bijwerkingen als hoofdpijn, maar ook ernstige bijwerkingen zoals depressies en agressiviteit. Eén keer liet hij een voorraad van honderd pillen komen.

Kwaliteitscontrole

Net als eerder ook al het geval bleek met het ADHD-medicijn ritalin. Deze studie liet zien dat amantadine, https://gruposalus.com.br/lp/effectieve-behandeling-met-cabaser-kuur-voor/ en methylfenidaat niet superieur zijn aan placebo als het gaat om het verlichten van vermoeidheid bij MS, terwijl er wel sprake was van meer bijwerkingen bij de medicijnen. Alleen in de groep met ernstige slaperigheid overdag lijkt het dat modafinil en methylfenidaat vermoeidheid beter bestrijden dan een placebo. De onderzoekers concluderen dan ook dat vermoeidheid bij MS in het algemeen geen indicatie moet zijn voor behandeling met amantadine, modafinil of methylfenidaat. Modafinil is, naast methylfenidaat, geregistreerd voor de behandeling van narcolepsie.

Belangrijk om te weten over modafinil

De meest onderzochte en voorgeschreven middelen zijn amantadine, modafinil en amfetamine-achtige psychostimulantia. De resultaten zijn inconsistent, spreken elkaar tegen en er is geen bewijs voor effectiviteit in systematische reviews zichtbaar. Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals nervositeit, duizeligheid, verwardheid, wazig zien en (een enkele keer) slaperigheid.

Het medicijn verhoogt de beschikbaarheid van bepaalde chemicaliën in de hersenen, waaronder dopamine en glutamaat, terwijl het de aanwezigheid van de neurotransmitter GABA vermindert. Dit zorgt ervoor dat bepaalde hersengebieden actief worden en in meer of mindere mate met elkaar in contact staan. Een richtlijn is een document met praktische aanbevelingen. Dat betekent dat praktijkproblemen zo veel als mogelijk uitgangspunt zijn van de teksten in de richtlijn. De richtlijn is een document waarin staat hoe optimale diagnostiek en behandeling er inhoudelijk uitzien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.